Medlemsmøder

 

 

Medlemsmødet den 21.marts 2018 kl. 19 

Mødet foregår i Borup kulturhus MØLLEVEJ 2, 4140 BORUP

 
Ordinær generalforsamling i Midtsjællands Vævekreds
 
Onsdag den 21. marts 2018, kl. 19.00, Borup Kulturhus, Møllevej 2, 4140 Borup,
den gamle kantine på 2. sal. Bemærk, at det ikke er den sidste onsdag i måneden!
 
Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning / Annette Hessing
 4. Godkendelse af regnskab / Eva Kirkø
 5. Godkendelse af kontingent for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker for en 2-årig periode
  På valg er: Karin Tobiasen, Eva Kirkø og Susanne Rishede, alle modtager genvalg.
 8. Valg af suppleanter sker for en 1-årig period
  Hanne Kold modtager genvalg, Ninna Refsgård ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af revisor
  Hanne Doile modtager genvalg.
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Valg til lokaleudvalget, der vil altid være en fra bestyrelsen med.
 12. Valg til turudvalget, der vil altid være en fra bestyrelsen med.
  Ninna Refsgård
 13. Valg til kursusudvalget, der vil altid være en fra bestyrelsen med.
  Hanne Doile
 14. Eventuelt
Alle medlemmer med betalt årskontingent har stemmeret ved generalforsamlingen.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Husk, at forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen skal vi hygge os med snak, oste-pølsebord samt vin og vand.
Så mød op til en fin aften.

 

Visning  af medlemmernes arbejder

Så vil vi gerne opfordre jer til at tage jeres arbejder med. Det var fint på januar mødet, hvor der var mange som havde spændende sager med.

 

Onsdag d. 14 Marts

Indlevering af ting  til Vævekredsenes udstilling i Filosoffen i Odense.

Skal afleveres i vores lokale den 14/3 mellem kl. 13,00 - 19,00.

 

Fik du set udsendelsen på kanal Roskilde om vores sidste udstilling.  Klik her    

 

                             

Medlemsaftener fremover

 

Lørdag d. 7. April

Garnindkøbs Foreningen af 1998 holder generalforsamling, se mere i nyhedsbrevet

Onsdag d. 25. April

Tur til fyn.

Onsdag d.30. 

Foredrag om Alpakauld v. Marianne Frisenvang

 

      Hvis døren ikke er åben kan I ringe på telefon nr. 40 94 56 38 eller 29 61 49 36