8. januar 2023

Bedefredag, den 5. maj arrangerer kredsen garnindkøbstur til Sverige. Nærmere info følger. Vedr. kursusudbud se NÆSTE KURSUS.

Andre beskeder

Ny damaskvæv

Vævestuen opgraderes nu med damaskvæv. Nærmere info på medlemsmødet den 2. marts.

Medlemsmøder

Torsdag den 2. februar. Aftens program er BYTTE GARN samt drøftelse af eventuelle temaer på årets udstilling i Lejre til september.

Kommende begivenheder