Nyhedsbrev nr. 1, 2013

 

Bestyrelsen
På generalforsamlingen i marts måned blev valgt 2 nye medlemmer og en suppleant. Annette Hessing og Lis Teglbjærg er nye bestyrelsesmedlemmer og afløser Lisbeth Degn og Karin Rasmussen. Ninna Refsgaard er valgt som suppleant i stedet for Jette Hamborg. Vi har konstitueret os på følgende måde: Formand: Jytte, næstformand: Lis L, kasserer: Karin, referent: Annette, pressekontakt: Annette og Lis L. i fællesskab, hjemmeside: Lis L., redaktør: Susanne.
 
Blad 
På første bestyrelsesmøde blev bladet drøftet. Vi er blevet enige om, at der kun skal komme 2 blade om året.  Udgivelsestidspunkterne fandt vi uhensigtsmæssige i forhold til aktiviteterne i vævekredsen, så derfor nåede vi til enighed om, at der fremover udkommer et blad i januar med indkaldelse til generalforsamling, indbetaling af kontingent m.m. Der kommer også et blad i august med informationer om Domus Felix-dage/ udstilling m.m.
 
Nyhedsbreve 
Derudover kommer der 2 nyhedsbreve. Et i maj/juni sammen med kursusplan, reminder om D.F.-dage/ udstilling, vævestart osv. Og et i oktober om afsluttet aktivitet i Domus Felix. Begge nyhedsbreve udsendes pr. mail og i brevform (kun til medlemmer uden mailadresse)
 
Domus Felix-dage
Domus Felix-dagene er i år d. 28. og 29.9. Der er sendt indbydelser ud til tidligere og nye deltagere og til medlemmer med egen virksomhed. Vi har i bestyrelsen vedtaget at lave en fælles butik for alle andre medlemmer ligesom vi gør til udstillingerne, hvor man betaler 10 % af salget til kredsen, og hvor man selvfølgelig også tager en tørn med at stå i butikken.
Vi laver også et loppemarked, men kun med ting, der har tekstil relation. Hvis du har ting du vil sælge der, så læg dem til side til det. Også her betales 10 % af salget til vævekredsen. Ting, der ikke bliver solgt, afleveres til genbrug, hvis de ikke afhentes om søndagen, hvor vi slutter.
Sidste gang havde vi en tombola, der blev en stor succes. Præmierne var ting, som medlemmer havde skænket. Det laver vi igen, så tænk på, hvad du kan bidrage med og kom gerne med det allerede nu. Vi prøver også at få bidrag fra stadeholderne.
 Der kommer mere om det hele i bladet i august. Reserver også allerede nu tid til at være med som hjælpere i løbet af dagene.
 
Vævestart 
Efter sommerferien væver vi igen fra d. 14.8.
 
Medlemsaften
Husk sommerferieafslutning onsdag d.12.6. kl.18 hos Kirsten Oppfeldt. Medbring 1 ret til tag selv bordet og bestik, tallerken og glas. Vævekredsen sørger for vin og vand.
 
Jytte Jensen