Nyhedsbrev nr. 1, 2014

 

Vores generalforsamling med deltagelse af 23 medlemmer blev en meget hyggelig aften, og sædvanen tro var tragtementet over alt forventning,- lækkert brød – de små sprøde kiks – rød- og hvidvin, ost & pølse.
Der blev talt meget om de manglende lokaler og kommunens langsommelighed – og sådan er det – og desværre er der stadig ingen løsning på problemet, jeg har gjort alt, hvad jeg kan.

TÅLMODIGHED

 

Formandens beretning kan læses sidst i Nyhedsbrevet.

 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: 

Formand: Annette Hessing  
Næstformand: Lis Løschenkohl  hjemmeside 
Kasserer:  Eva Kirkø   
Referent:  Karin Tobiasen   lokale + presse 
Bestyrelsesmedlem:  Susanne Rishede  nyhedsbrev + presse + kommunen 
Bestyrelsesmedlem:  Lis Teglbjærg   udstilling + lokale 
1. suppleant:  Hanne Kold   sæbeindkøber 
2. suppleant: Ninna Refsgård   


 
 HUSK vores foredrag den 30. april: Filt har mange ansigter

Det vil være et rigtig godt tegn til kommunen, hvis rigtig mange mødte op den aften.
Så lad os ses fra kl. 18.30 – foredrag kl. 19-21

 

TEKSTILE VITAMINER
Vores udstilling til efteråret
I vores referat skriver vi: Sørg for at lave noget, som er til salg – og ikke kun til udstilling.
Publikum vil gerne købe vores produkter.
Vi barsler med en Catwalk. Det kunne være så sjovt at genoptage, og publikum elsker det.
Det kræver noget at tage på! Jeg går ikke i trusser med kattehale.

 

Årsberetning 2013-2014
Desværre har dette år været et atypisk år. Det startede godt. Vi var i maj på en god tur til Jylland med besøg på Kolding Designskole, hos Hanne Vedel i Åbenrå og sluttede i Kolding igen med besøg på Koldinghus, hvor Netmaskerne havde deres udstilling Unikaform.
Også sommerafslutningen var hyggelig, hvor vi igen var hos Kirsten Oppfeldt.
Derefter begyndte vores trængsler. Lige før skolernes sommerferie blev vi kontaktet af et arkitektfirma i Holbæk. Der skulle nyt tag på bygningen og nye vinduer, så vi skulle rydde lokalerne. Efter aftale med firmaet pakkede vi vævene sammen og ryddede skabe i hele østsiden. Vi fik anvist nogle områder, hvor vi kunne stable ting op. I løbet af sommeren blev alt pakket og stablet. Alle væve og en del andet blev sendt til opmagasinering, resten proppet i de resterende skabe og stablet på de anviste steder. Der var klar, så håndværkerne kunne gå i gang d. 5.8., og vi fik at vide, at renoveringen ville være færdig i november.
I efterårsferien blev formanden ringet op af firmaet. Der skulle nu også nye plader på vægge og lofter i de første lokaler, så alt hvad der var der skulle væk. Desuden skulle ovenlysvinduet i det store lokale laves, så alt det, der stod derunder skulle også væk.
Endnu en gang organisere sammenpakning og have firmaet, der stadig har vores ting til opmagasinering, til at komme og hente igen. Allerede på det tidspunkt var det klart, at tidsplanen ikke kunne overholdes, så kurset med Winnie Poulsen blev udskudt til januar 2015.
Senere bliver vi ringet op af skolen. Der har været indbrud, og et par af vores skabe er brudt op. Susanne Rishede tager op for at se, om der er stjålet noget af vores. Det er der ikke, og der er heller ikke lavet noget ved lokalerne, men Susanne hører et rygte fra håndværkerne: skolen vil bruge lokalerne til lærerarbejdspladser, og det skal der søges penge til.
Derefter kontakter formanden viceinspektøren. Han vil vide, hvor vi ved det fra, men bekræfter, at det er deres hensigt. Vi kontakter kommunen for at få hjælp til at finde nye lokaler og bliver stillet noget i udsigt i en pavillon ved Glim skole. Det ser også godt ud, problemet er bare, at det bruges af nogle dagplejemødre. Planen er, at de skal et andet sted hen, men de er endnu ikke rykket ud. Kommunen vil også gerne have en skriftlig opsigelse af lokalerne på Osted skole. Den bliver der rykket for, men det lykkes først at få den i januar måned. Vi føler os meget dårligt behandlet af skolen/viceinspektøren
På trods af alt det lykkes det os at få stablet Felix-dagene på benene i september. Det blev en vellykket weekend med flot eftersommervejr. Der manglede bare købelyst hos de fleste stadeholdere. Efterfølgende har bestyrelsen besluttet, at den ikke mere vil afholde Felix-dage.
Vores medlemsaftner er blevet afholdt som sædvanlig. Ninna Refsgaard har en god kontakt til Osted friskole, og der har vi kunnet være indtil nu. Vi havde i november en fin aften med Lotte Dalgård, hvor hun fortalte om sit arbejde og havde nogle fine ting med. I december havde vi en hyggelig juleafslutning.
Efter planen skal der være kursus med Jette Flemming i juni, men ???????????????

Så langt kom Formand Jytte jensen, men her måtte hun så sige fra på grund af sygdom, så her fortsætter jeg så med nogle af de sidste af mine breve/mails til kommunen.

Midtsjællands Vævekreds
Allerslev den 14-03-2014

 

Kære Formand for Kultur & Fritid Claus Jørgensen,

Jeg kontakter dig grundet Midtsjællands Vævekreds utålelige manglende lokalesituation.
Foreningen består af 70 medlemmer og har eksisteret i næsten 30 år.
Siden før sommerferien 2013 har vi været uden lokaler, men med lovning om lokale i december 2013.
Der blev vi så sagt op!! Osted Skole skulle selv bruge lokalerne.
Siden december har vi været i stadig kontakt med Ina Frederiksen fra Kommunen.

Hun er kommet med mange konstruktive forslag, - problemet er bare, at der jo ikke er politisk stillingtagen til hvad og
hvor de mange foreninger, som søger lokaler, skal holde til.
Midtsjællands Vævekreds - Musikskolen – Skytteforeningen – Kortklubberne - - -?

Vi har i Kommunen en bygning, som kan rumme alle, nemlig Lageret, alt kunne samles der.
Sammen med Ina og Henning var vi to fra bestyrelsen i Vævekredsen nede og besigtige lokalerne i går.
Mulighederne er virkelig mange.
MEN ALT strander på, at ingen ved, hvad der skal ske med Lageret, - og sådan har det været længe, længe.
Det er en politisk stillingtagen, der mangler – hvordan kan vi få den i gang?

Vi er 70 medlemmer, vi holder kurser, vi har foredrag, vi har udstillinger osv. og alt er på stand by.

Jeg sad i går og gennemgik de tegninger over Lageret, som jeg fik udleveret af Henning, fik sat det lidt sammen i Paint,
og kommer med et konstruktivt forslag til hvordan vi i vævekredsen kunne tænke os det, hvis muligheden var til stede.
Fordelen ved Lageret er yderligere, at det ligger meget centralt, nemt med bus og tog.

Med store forhåbninger om gang i den.
De venligste hilsner fra Gl. Byvej 22
Susanne Rishede

Midtsjællands Vævekreds
Allerslev den 18-03-2014

 

Til udvalget for Kultur & Fritid,

Midtsjællands Vævekreds søger nye lokaler grundet opsigelse fra Osted skole efter ca. 20 år på stedet.
Vores succeskriterier er mange:

Vi er en forening med et medlemstal på 70, og det har været konstant i mange år.
Vi har selvfølgelig bestyrelse, skoleleder og revisor.
I alle årerne har vi udbudt kurser og foredrag, og jeg vedhæfter de sidste 5 år.
Derudover har vi udstilling af medlemmernes værker hvert andet år.
I 2010 afholdt vi en stor 25 års jubilæumsudstilling på Domus Felix i Lejre.
Vi har også afholdt de populære Domus Felix dage, hvor vi har indbudt forskellige forhandlere til at udstille.
Vi har medlemsmøde sidste onsdag i hver måned, der foregår der også noget planlagt.
Vi tager en årlig tur, ofte sammen med andre væveklubber (så bussen fyldes). Sidste år var vi på Designskolen i Kolding, så udstilling af Netmaskerne på Koldinghus og var hos væveren Hanne Vedel i Åbenrå. Skøn tur.

I vores lokaler har vi haft omkring 15 væve af forskellig slags opstillet, og hver onsdag er der blevet vævet, diskuteret forsøg og problemstillinger + hygget. Der bliver også strikket og broderet – alt tekstilt.
Man er skrevet op til en væv i et stykke tid, derefter skal andre kunne komme til. Det har fungeret godt.

Det er det lokalerne skal bruges til – og kan der ikke være 15 væve, så er 10 væve også godt, bare vi kan komme i gang!
Og holde møder og generalforsamling og kurser.

Vi har en hjemmeside: www.midtvaev.dk
Der er det muligt at se vores medlemsblad med alle vores aktiviteter siden 2009.

På alle medlemmernes vegne

Venlig hilsen
Redaktør og bestyrelsesmedlem
Susanne Rishede

 

Kære Susanne

Vi har Lageret på dagsordenen på mødet d 9/4.
Så du kan tjekke referatet om torsdagen eller fredagen efter.
Mange hilsner
Claus

 

Hej Claus, (den 13/4)

Jeg kan ikke se, at der er sket noget som helst!!
Der var ikke noget Lager på dagsorden – tiden går –
Nu er det snart ET ÅR siden vi pakkede vores lokale ned, vi har været hjemløse i ET ÅR!
Hvad skal der til? Vi havner jo tilsyneladende på kirkegården, før vi får lokaler.
Hilsen fra en meget frustreret
Susanne Rishede


Hej Susanne (den 15/4)

Jeg forstår din frustration, men desværre er det et større puslespil at få alle ender til at mødes. Der er nemlig mange hensyn, der skal tages i fordelingen af lokalerne.
Vi diskuterede lokalefordeling under punkt H i orientering, og jeg kan oplyse at administrationen er ved at lægge sidste hånd på en fordelingsplan. Den skulle meget gerne komme på et af de kommende udvalgsmøder. Det er et prioriteret emne.
Hvis du her behov for yderligere info, så vil jeg anbefale at du tager kontakt til Thure Pedersen (på cc) og hører nærmere.
Mange hilsner
Claus

 

Så langt er vi kommet, og vi har jo stadigvæk Glim pavillonen, måske efter sommerferien.
Jeg lover, at Nyhedsbrevet ikke bliver så langt fremover!

På bestyrelsens vegne
Susanne Rishede