US opbindingssnor og garn-info

Omregning fra amerikanske kammål til danske

Dent = rør
reed= kam
epi= ends pr. inch = tråde pr. inch ( 2.54 cm)
Eks.: 30 dent reed: 30 tråde/2.54 x 10 = 118 tråd pr. 10 cm = ca. kam 120/10
se evt. også: Yard/Meter and Ounce/Gram Converters

? Dent reed Tråde pr. 10 cm Brug kam
6 23,6 22,5/10 eller 25/10
8 31,4 30/10
10 39,37 40/10
12 47,2 45/10 eller 50/10
15 59,0 60/10
18 70,8 70/10
20 78,7 80/10
25 98,4 100/10
30 118,1 120/10
35 137,7 140/10
40 157,4 160/10

 

Garnoplysninger

Længdenummerering

Det almindeligste er at angive trådens længde pr. vægtenhed.
Denne type nummerering kaldes længdenummerering.
Her de almindeligste:

Metrisk garnnummerering:
Nm Nm 1 = 1 meter pr. gram

Engelsk bomuldsnummer:
Ne Ne 1 = 840 yards pr. pund (engelsk yard = 0,91 m)

Engelsk hørnummer:
Nel (eller Lea) Nel 1 = 300 yards pr. pund (engelsk yard = 0,91 m)

Jo højere nummer, jo tyndere garn
Jo lavere nummer, jo tykkere garn

I flertrådede tvundne garner angives nummeret på den enkelte tråd og antallet af tråde.
I de metriske og engelske systemer skrives det som en brøk:
Over stregen skrives nummeret og under stregen antallet af tråde.

28/2 betyder at 2 tråde nummer 28 er tvundet sammen.
Det tvundne garn med 2 tråde er dobbelt så tungt, løber halvt så langt pr vægtenhed.
Nummeret på det tvundne garn vil være resultatet af brøken, her 14.
Det er en cirka angivelse, da tvindingen indebærer en længdeændring.

I industrien finder man ofte den modsatte notering, også selvom nummeret er metrisk.
2/28 betyder her, at 2 tråde nummer 28 er tvundet sammen.


Vægtnummerering

Der findes nummererings systemer, hvor vægten pr. længdeenhed angives.
Denne type nummerering kaldes vægtnummerering.

Det ene nummereringssystem, denier, er traditionelt knyttet til silke og regenererede fibre,
medens tex, i dag er international standard.

Denier: 1 denier = 1 gram pr. 9000 meter
10 denier = 10 gram pr.9000 meter

Tex: 1 tex = 1 gram pr. 1000 meter
10 tex = 10 gram pr. meter

Jo højere tal, jo tykkere garn
Jo lavere tal, jo tyndere garn

I både denier og tex systemerne skal enkelttrådens nummer ganges med antallet af enkelttråde, da vægten pr. længdeenhed forøges.

Flertrådede garner skrives derfor med et gangetegn i stedet for en brøkstreg:
250 tex x 3 betyder, at 3 tråde på 250 tex er tvundet sammen.
Det tvundne garns nummer er 750 tex.