Vævning

Medlemmer har mulighed for at booke en væv i lokalet. Der væves normalt hver torsdag, dog ikke helligdage og ved kurser i lokalet. Ikke medlemmer er efter aftale velkomne til besøg i lokalet.

Vævning

Medlemmer har mulighed for at booke en væv i lokalet. Der væves normalt hver torsdag, dog ikke helligdage og ved kurser i lokalet. Ikke medlemmer er efter aftale velkomne til besøg i lokalet.

Recurring

Vævning

Medlemmer har mulighed for at booke en væv i lokalet. Der væves normalt hver torsdag, dog ikke helligdage og ved kurser i lokalet. Ikke medlemmer er efter aftale velkomne til besøg i lokalet.

Åbent hus i vævestuen

Interessserede kan møde op til åbent hus. Medlemmer har mulighed for at præsentere egne væveriet. Henvendelse til Karin fra bestyrelsen.

Recurring

Vævning

Medlemmer har mulighed for at booke en væv i lokalet. Der væves normalt hver torsdag, dog ikke helligdage og ved kurser i lokalet. Ikke medlemmer er efter aftale velkomne til besøg i lokalet.

Medlemsmøde

Program: Demo af skaftevekslere ved Nan Sonne og gennemgang/drøftelse af vores hjemmeside.

Recurring

Vævning

Medlemmer har mulighed for at booke en væv i lokalet. Der væves normalt hver torsdag, dog ikke helligdage og ved kurser i lokalet. Ikke medlemmer er efter aftale velkomne til besøg i lokalet.

Kursus i vævede kurve

Borup Kulturhus

Kursus i vævede kurve med Anne Madsen. -  Afholdes på Borup Rådhus. Kurset afholdes over 2 dage fra kl. 10-16: 10. sept. og den 8. oktober. Se nærmere beskrivelse af kurset på medlemssiden under Nyheder 2022. Tilmelding til [email protected] senest 1. august. Der er plads til max. 12 deltagere.

DKK315
Recurring

Vævning

Medlemmer har mulighed for at booke en væv i lokalet. Der væves normalt hver torsdag, dog ikke helligdage og ved kurser i lokalet. Ikke medlemmer er efter aftale velkomne til besøg i lokalet.

Foredrag på Greve museum

Væveskolen i Greve inviterer til foredrag med Gitt-Annette Knudsen den 9. oktober. - En fortælling om Vibeke Klints Verden. Priss for medlemmer 0 kr. Pris for ikke-medlemmer 50 kr. ., TIlmelding til [email protected]

Recurring

Vævning

Medlemmer har mulighed for at booke en væv i lokalet. Der væves normalt hver torsdag, dog ikke helligdage og ved kurser i lokalet. Ikke medlemmer er efter aftale velkomne til besøg i lokalet.

Recurring

Vævning

Medlemmer har mulighed for at booke en væv i lokalet. Der væves normalt hver torsdag, dog ikke helligdage og ved kurser i lokalet. Ikke medlemmer er efter aftale velkomne til besøg i lokalet.