Efter generalforsamlingen vil der være et lille traktement.